Hlodovino sezonsko odkupujemo na terenu, neposredno od lastnikov gozdov. Prevzemalec na terenu si hlodovino skupaj z lastnikom ogleda in dogovor dosežeta na osnovi kvalitete in količine.



Odkupujemo hlodovino bukve, češnje, hruške, javorja, jelše, lipe, oreha, smreke, jelke, bora ter občasno tudi drugih drevesnih vrst.

Hlodovina




Hlodovina